Navigation:: Начало arrow Забравена парола arrow Монетите на Каракала

Монетите на Каракала

Email

Марк Аврелий Север Антонин Август, роден като Луций Септимий Басиан (на латински: Lucius Septimius Bassianus) e римски император през периода 211-217. Прякорът Каракала идва от качулатите туники (вид ямурлук), които носел и раздавал на народа. Роден е в Лугдунум (дн. Лион) през 186 в семейството на бъдещия император Септимий Север и Юлия Домна. Когато през 193 г. баща му се впуска в борбата за императорска власт, едва 8-годишен неговият син получава ранг цезар (ок. 195 - 196 г.) и го придружава през повечето време. След като Септимий Север окончателно утвърдил властта си над цялата империя, той издигнал Антонин Каракала в август (198), а на по-младия си син Гета дал ранг цезар. Двамата били определени за наследници, но не се понасяли и отношенията им постепенно се превърнали в непрестанна вражда. През 202 Антонин бил сгоден за Плавтила, дъщерята на преторианския префект Плотиан, но през 205 той бил уличен в заговор срещу императорското семейство и убит, а Плавтила била заточена на остров Липара. По-късно била убита по желание на Каракала, който никога не се оженил повече. През 208 - 211 г. братята придружили Септимий Север на поход срещу скотите и пиктите в Британия. Каракала показал острия си нрав в скандали с баща си и брат си, заплашвайки дори да ги убие. Това огорчило Север и ускорило болестта му, от която не след дълго починал. Преди да склопи очи старият император им завещал властта със заръката да бъдат щедри с армията и да не се карат. След края на похода братята се върнали в Рим отделно, а дворецът Палатин бил разделен на 2 части с 2 отделни входа. Всеки се опитвал да отрови другия, но безрезултатно. При един от поредните опити на Юлия Домна да сдобри синовете си, Каракала, разгневен от думите на по-малкия си брат, извадил скрит меч и го убил. Разтичал се като обезумял из коридорите на двореца, викайки, че едвам се е спасил от покушение. Втурнал се в лагера на преторианците, където обявил, че награждава всеки от тях с 2500 денара в чест на спасението и единовластието си. За да спечели популярност, Каракала организирал масови зрелища и раздавания, увеличил войнишките заплати, започнал строеж на огромни бани. Задушил опозицията сред Сената и нобилитета и вече пълновластен господар, Каракала срещнал нов проблем - липсата на пари, породен от прахосническото начало на управлението му. Усиленото монетосечене породило девалвацията на денария (обезценил се на ок. 40-45 % сребро) и въвеждането на двоен денарий "антониниан" (всъщност 1,5 пъти по-тежък от денария). Конфискациите на имущество на богати граждани и увеличените данъци не спомогнали особено за попълвание на хазната. Финансовата криза била донякъде преодоляна чрез хитър ход, предложен от съветниците на императора. Това било издаването на едикт, повеляващ, че всички свободни жители на Римската империя придобиват статут на граждани - Constitutio Antoniniana, или т.нар. Едикт на Каракала от 212 г. Заедно с формалното добиване на права мнозинството от населението добивало и задължения, сред които и увеличен брой данъци и такси. През 213 - 215 римляните воюват с карпи и язиги, а след това с германски племена по Горен Дунав. В Югоизточна Дакия са построени серия от валове за защита от степните племена северно от Дунав. Говорело се, че постигнал първоначален успех не благодарение на пълководчески умения, а на измама и коварство. Войната с варварите обаче се затягала, поради което Каракала решил да се добере до мир чрез солиден подкуп. Въпреки че не постигнал реална победа, той празнувал триумф и се преизпълнил с увереност като "Нов Александър". Към това време се отнася завършването на величествените Бани на Каракала, най-големите в Античността; всъщност представлявали цял развлекателен комплекс, включващ освен разнообразни бани и басейни също и театър, библиотека, одеон, спортни площадки, магазини и др. През втората половина на управлението си Каракала се насочил на изток. Той подготвял мащабна кампания срещу Партия, в която искал да достигне успехите и славата на своя любимец Александър Велики. През 215 г. пристигнал в Александрия, Египет, един от най-големите градове в империята, където дочул че се разпространяват обидни насмешки по негов адрес. Населението го наричало "Александър Гетски", намеквайки за братоубийството. Носели се слухове и за кръвосмешение с майка му Юлия Домна. Пристигайки императора поканил младежите от града в цирка под предлог че организира зрелища, след което обградил сградата с личната си гвардия и заповядал събралите се да бъдат изклани до един. След това някои квартали на града били разграбени и разрушени от вилнеещи войници. През 216 Каракала нападнал Партското царство, след което предложил мир и съюз, но преди да дочака отговора на владетеля Артабан IV, отново нахлул в Асирия, избил местната партска аристокрация и разрушил семейната гробница на Арсакидите в Арбела. След връщането си в Сирия запланувал нов поход, но през пролетта на 217 бил убит от личен охранител, докато облекчавал естествените си нужди край един път близо до Каре. Заговорът бил организиран от преторианските префекти, единият от които - Макрин, след това взел властта.

AU Aureus


RIC 3, BMC 183, C 582 Aureus Obv: MAVRANTONINVSCAES - Bare-headed, draped bust right.
Rev: SEVERIAVGPIIFIL - Sacrificial implements: lituus, knife, patera, cruet, simpulum and sprinkler. 196 (Rome).RIC 20 Aureus Obv: IMPCAESMAVRANTONINVSAVG - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: IVVENTAIMPERII - Caracalla standing left, holding Victory on globe and spear; seated captive to left. 198.RIC 25a Aureus Obv: IMPCAEMAVRANTAVGPTRP - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: MINERVICTRIX - Minerva standing left, holding Victory and spear; shield to left and trophy to right. 198 (Rome).RIC 26b, C 598 Aureus Obv: IMPCAESMAVRANTAVGPTRP - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: SPESPVBLICA - Spes advancing left, holding flower and raising skirt. 198 (Rome).RIC 27b, BMC 152, C 405 Aureus Obv: IMPCAESMAVRANTONINVSAVG - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PONTIFEXTRPII - Caracalla standing left, holding Victory on globe and scepter; seated captive to left. c.199 (Rome).RIC 38, C 1 Aureus Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PSEPTGETACAESPONT - Geta bare-headed, draped and cuirassed bust right. 201 (Rome).RIC 39b, BMC 163, C 541 Aureus Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: RECTORORBIS - Sol standing, facing, holding globe and scepter. 199-200 (Rome).RIC 52, BMC 260, C 1 Aureus Obv: ANTONINVSAVGPONTRPIIII - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: CONCORDIAEAETERNAE - Septimius Severus radiate, draped bust right over Julia Domna draped bust right on crescent. 201 (Rome).RIC 59a Aureus Obv: ANTONPAVGPONTRPVCOS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: CONCORDIAEAETERNAE - Septimius Severus radiate, draped bust right over Julia Domna draped bust right on crescent. 202 (Rome).RIC 62v Aureus Obv: ANTONINPIVSAVGPONTRPV - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PSEPTGETACAESPONT - Geta bare-headed, draped and cuirassed bust right. [Known to RIC only as Denarius]. 202 (Rome).RIC 80b Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: PONTIFTRPVIIICOSII - Mars standing left, stepping on helmet, holding branch and spear. 205 (Rome).RIC 109a, Calico 2788 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXIICOSIII - Mars advancing left, holding branch and trophy. 209 (Rome).RIC 115, C 335 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXIIICOSIII - Mars advancing right, holding branch and trophy. 210 (Rome).RIC 133, BMC 263, C 117 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: LAETITIA/TEMPORVM - Galley sailing left; animals below and four quadrigae above. c.206 (Rome).RIC 142v Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: RESTITVTORVRBIS - Roma seated left, holding Palladium and spear. 201-206.RIC 144a, BMC 295, C 660 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: VICTPARTMAX - Victory advancing left, holding wreath and palm. c.204 (Rome).RIC 152 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: CONCORDIAAVGVSTORVM - Caracalla and Geta standing, facing each other, together holding Victory. c.206-210 (Rome).RIC 170, Calico 2829 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: VICTORIAE/AVGG - Victory riding biga right. c.206-210 (Rome).RIC 174, BMC 519, C 633 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: VICTORIAEBRIT - Victory seated left, holding shield and palm. 210-211 (Rome).RIC 177v Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: VIRTVSAVGVSTORVM - Caracalla, Septimius Severus and Geta each riding horse left, raising hand. [RIC lists for bust without aegis]. 209 (Rome).RIC 200, BMC 34 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVCOSIIIPP Exe: IOVVIC - Jupiter seated left, holding Victory and scepter; eagle to left. 212 (Rome).RIC 205, BMC 576, C 683 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: VOTASOLVTDEC Exe: COSIII - Caracalla standing right on left, sacrificing over altar, facing victimarius to right with bull; musician in center background. c.209-210 (Rome).RIC 210, BMC 55, C 232 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate, cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIMPII Exe: COSIIIIPP - Caracalla riding quadriga right, holding scepter with eagle atop. 213 (Rome).RIC 215c Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: LIBAVGGVIETV - Caracalla and Geta seated left on platform, before them stands Liberalitas left, holding coin counter and cornucopia; citizen before holding out fold of toga. 211-212.RIC 227, C 528 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PROVIDENTIAEDEORVM - Providentia standing left, holding wand over globe and scepter. 212-213 (Rome).RIC 229, BMC 101, C 575 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: SECVRITATIPERPETVAE - Securitas seated right, touching head and holding scepter. c.210-213 (Rome).RIC 242, BMC 96, C 253 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIIMPIIICOSIIIIPP - Serapis seated left, raising hand and holding scepter; Cerebus to left. 214 (Rome). $4,700 1/13/03.RIC 249v, BMC 101v Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate, draped and cuirassed bust left.
Rev: PMTRPXVIICOSIIIIPP - Caracalla standing left, sacrificing before the Temple of Vesta, two Vestal virgins standing before, child between then, two togate men standing behind. [RIC & BMC list for bust right]. 214.RIC 253 Aureus Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: VICTORIAEPARTHICAE - Victory advancing left, holding trophy; seated captive to left. c.199-200 (Laodicea ad Mare).RIC 257b Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate, draped and cuirassed bust left.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Caracalla standing left, stepping on crocodile, holding scepter and receiving corn ears from Isis to left, holding sistrum. 215.RIC 270a, BMC 148, C 317 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Caracalla standing left, sacrificing over altar; Aesculapius and child to left in temple with four columns. 215 (Rome). $4,750 1/13/03.RIC 280a, BMC 164, C 347 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIIICOSIIIIPP - Serapis standing, facing, raising hand and holding scepter. 215 (Rome).RIC 283a, C 366 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIIICOSIIIIPP - Lion advancing left, holding thunderbolt in mouth. 216 (Rome). $2,700 1/13/03.RIC 289a, BMC 186 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXXCOSIIIIPP - Serapis standing left, holding wreath and scepter. 215.RIC 294b, BMC 195, C 391 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate, cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXXCOSIIIPP - Sol riding quadriga left, raising hand and holding whip. 217 (Rome).RIC 309a Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate, cuirassed bust right.
Rev: SECVRITATIPERPETVAE - Securitas seated right, resting head on hand and holding scepter; altar to right. c.213-217 (Rome).RIC 309b, BMC 76, C 530 Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PROVIDENTIAEDEORVM - Providentia standing left, holding wand over globe and scepter. c.214 (Rome).Unlisted Aureus Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PMTRPXIIIICOSIIIPP - Caracalla (as Virtus) standing left, holding parazonium and reversed spear, right foot on captive seated below. 211 (Rome).


AR Cistophoric Tetradrachm


Unlisted Cistophoric Tetradrachm Obv: IMPCAESAMAVRANTONINVSAVG - Laureate head right.
Rev: No legend - Legionary eagle, standard on either side; AVGVS/TORVM written across standards. 198-202 (Asia). [Ref: "The Severan 'Cistophori'" Rivista Italiana 1988, pg. 159, 12]. $500 5/21/03.


AR Antoninianus


RIC 256b, C 294 Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Luna driving chariot pulled by two bulls left. 215 (Rome). $220 5/21/03.RIC 258a, C 279 Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Jupiter standing right, holding thunderbolt and scepter. $56 12/5/02.RIC 258b Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Jupiter standing right, holding thunderbolt and scepter.RIC 260b, BMC 118, C 277a Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Jupiter seated left, holding Victory and scepter; eagle to left. 215 (Rome). $240 1/13/03.RIC 263c, C 295d Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped bust right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Serapis standing, facing, raising hand and holding scepter.RIC 263d Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Serapis standing, facing, raising hand and holding scepter.RIC 263e, C 295 Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Serapis standing, facing, raising hand and holding scepter.RIC 264c, C 287 Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Sol standing, facing, raising hand and holding globe.RIC 265, S 6773, C 289 Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Sol riding quadriga left. 215 (Rome).RIC 265v Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped bust right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Sol riding quadriga left, raising hand and holding whip. 215.RIC 273d, BMC 150, C 322 Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Lion advancing left, holding thunderbolt in mouth. 215 (Rome). $190 1/13/03.RIC 273v, C 402 Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Radiate lion leaping left, holding thunderbolt in its jaws. [Leaping lion variant not recorded in RIC]. 215 (Rome). $275 5/21/03.RIC 274d, BMC 161 Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped bust right .
Rev: PMTRPXVIIIICOSIIIIPP - Luna riding chariot pulled by two bulls left. 215.RIC 275b, C 338 Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped bust right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Jupiter standing, facing, holding thunderbolt and scepter.RIC 280d, C 349 Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped bust right.
Rev: PMTRPXVIIIICOSIIIIPP - Serapis standing, facing, raising hand and holding scepter. 216 (Rome).RIC 281a, C 358 Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped bust right.
Rev: PMTRPXVIIIICOSIIIIPP - Sol standing, facing, raising hand and holding globe. 216 (Rome). $375 1/31/04.RIC 282e, BMC 175 C 356 Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped bust right.
Rev: PMTRPXVIIIICOSIIIIPP - Sol riding quadriga left, raising hand and holding whip. 216 (Rome). $200 1/13/03.RIC 283b, C 368 Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped bust right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Lion advancing left.RIC 284a, BMC 184 Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXXCOSIIIIPP - Sol riding quadriga left, raising hand and holding whip. 217.RIC 294v Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXXCOSIIIIPP - Sol riding quadriga left, raising hand and holding whip.RIC 299d, C 654 Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped and cuirassed bust right.
Rev: VICPARTPMTRPXXCOSIIIIPP - Caracalla standing left, holding globe and scepter, being crowned by Victory to right, holding palm; seated captive to left. 217 (Rome).RIC 311d Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped and cuirassed bust right.
Rev: VENVSVICTRIX - Venus standing left, holding Victory and spear with shield.RIC 312a, C 612 Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped and cuirassed bust right.
Rev: VENVSVICTRIX - Venus standing left, holding helmet and scepter with shield; seated captive on either side.RIC 314b, BMC 89 anecdotal Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Radiate, draped and cuirassed bust right.
Rev: VICTPARTHICA - Victory seated right on cuirass, inscribing VO/XX in two lines on shield; shield behind and helmet below. [RIC lists for a pile of weapons in exergual area]. 217 (Rome). $1,200 1/13/03.


AR Denarius


RIC 2, C 562 Denarius Obv: MAVRANTONINVSCAES - Bare-headed, draped and cuirassed bust right.
Rev: SECVRITASPERPETVA - Minerva standing left, resting hand on shield and holding spear.RIC 4, S 6679, C 587 Denarius Obv: MAVRANTONINVSCAES - Bare-headed, draped and cuirassed bust right.
Rev: SEVERIAVGPIIFIL - Sacrificial implements: lituus, axe, cruet, simpulum and sprinkler. 196 (Rome). $26 12/31/02.RIC 5d, C 594 Denarius Obv: MAVRANTONINVSCAES - Bare-headed, draped and cuirassed bust right.
Rev: SPEIPERPETVAE - Spes advancing left, holding flower and raising skirt. $15 7/12/02.RIC 6, S 6672, C 53 Denarius Obv: MAVRANTONCAESPONTIF - Bare-headed, draped bust right.
Rev: DESTINATOIMPERAT - Sacrificial implements: lituus, axe, cruet, simpulum and sprinkle. 198 (Rome).RIC 7, S 6673, C 74 Denarius Obv: MAVRANTONCAESPONTIF - Bare-headed, draped bust right.
Rev: FELICITATEMPVBLICAM - Felicitas standing left, holding caduceus and scepter. 197 (Rome).RIC 9, C 95 Denarius Obv: MAVRANTONCAESPONTIF - Bare-headed, draped bust right.
Rev: IMPERIIFELICITAS - Felicitas standing left, holding caduceus and child on left arm.RIC 11, C 154 Denarius Obv: MAVRANTONCAESPONTIF - Bare-headed, draped bust right.
Rev: MARTIVLTORI - Mars advancing right, holding spear and trophy. $16 11/16/01.RIC 12, C 180 Denarius Obv: MAVRANTONCAESPONTIF - Bare head, draped and cuirassed bust right.
Rev: PIETAS - Pietas standing left, raising hand over altar and holding box of incense. 196-198 (Rome).RIC 13b, C 505 Denarius Obv: MAVRANTONCAESPONTIF - Bare-headed, draped and cuirassed bust right.
Rev: PRINCIPIIVVENTVTIS - Caracalla standing left, holding wand and spear; trophy to right. 196-198 (Rome). $23 1/11/01.RIC 16, S 6681, C 597 Denarius Obv: MAVRANTONCAESPONTIF - Bare head, draped and cuirassed bust right.
Rev: SPEIPERPETVAE - Spes advancing left, holding flower and raising skirt. 197 (Laodicea ad Mare). $39 3/10/03.RIC 22a Denarius Obv: IMPCAESMAVRANTONAVG - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: SECVRITORBIS - Securitas seated right, resting head on hand and holding scepter; altar in background.RIC 24a, C 82 Denarius Obv: IMPCAEMAVRANTAVGPTRP - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: FIDESPVBLICA - Fides standing right, holding corn ears and fruit dish. $33 7/3/02.RIC 25d, C 159 Denarius Obv: IMPCAEMAVRANTAVGPTRP - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: MINERVICTRIX - Minerva standing left, holding Victory and spear; trophy to right. $34 7/19/02.RIC 26a, C 599 Denarius Obv: IMPCAEMAVRANTAVGPTRP - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: SPESPVBLICA - Spes advancing left, holding flower and raising skirt. 198 (Rome).RIC 27a Denarius Obv: IMPCAESMAVRANTONAVG - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PONTIFEXTRPII - Caracalla standing left, holding Victory on globe and spear; seated captive to left. 199 (Rome).RIC 28 Denarius Obv: IMPCAEMAVRANTAVGPTRPII - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: SPESPVBLICA - Spes advancing left, holding flower and raising skirt.RIC 30a, S 6857, C 413 Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PONTIFTRPIII - Sol standing, facing, head left, holding globe and spear. 200 (Rome).RIC 32b Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: AETERNITIMPERI - Septimius Severus laureate, draped and cuirassed bust right facing Caracalla laureate, draped and cuirassed bust left. 201.RIC 33, C 19 Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: BONVSEVENTVS - Genius standing left, sacrificing over altar and holding corn ears.RIC 35 Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: FELICITASAVGG - Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopia. 200 (Rome).RIC 38v, NAC 29 #578 Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PSEPTGETACAESPONT - Geta draped and cuirassed bust right. 199-200 (Rome).RIC 39a, BMC 165, C 542 Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: RECTORORBIS - Caracalla standing, facing, holding globe and spear. 199-200 (Rome).RIC 42c, BMC 169, C 558a Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: SALGENHVM - Salus standing left, holding hand of kneeling citizen and scepter with snake coiled around it. 199 (Rome).RIC 43d, C 572 Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: SECVRITORBIS - Securitas seated left, holding scepter and resting head on hand.RIC 45d, C 590 Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: SEVERIPIIAVGFIL - Caracalla standing left, holding Victory on globe and spear; seated captive to left.RIC 45d(var.) Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, cuirassed bust right.
Rev: SEVERIPIIAVGFIL - Caracalla standing left, holding Victory on globe and spear; seated captive to left. [RIC unlisted bust type for this issue].RIC 47a Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: VICTAETERN - Victory advancing left, holding opened wreath over shield.RIC 54b, S 6853, C 175 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: PARTMAXPONTTRPIIII - Trophy; seated captive on either side. 201 (Rome).RIC 55a Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PONTIFTRPIIII - Sol standing, facing, holding globe and spear.RIC 63, C 178 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: PARTMAXPONTTRPV - Trophy; seated captive on either side.RIC 65, S 6854 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: PARTMAXPONTRPVCOS - Trophy; seated captive on either side. 202 (Rome).RIC 68, S 6908 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: VOTSVSCDECPONTRPVCOS - Caracalla standing left, sacrificing over altar. 202 (Rome).RIC 69, S 6856, C 499 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: PONTRPVICOS - Roma standing left, holding Victory and spear. 203 (Rome). $27 5/13/03.RIC 74a, BMC 275 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: COSLVDOSSAECVLFEC - Liber standing right on left, holding cup over panther and thrysus, facing Hercules to right; holding club and lion skin. 204 (Rome).RIC 80, S 6858, C 420 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: PONTIFTRPVIIICOSII - Mars standing left, stepping on helmet, holding branch and spear. 205 (Rome). $20 12/19/02.RIC 81, S 6859, C 421 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: PONTIFTRPVIIICOSII - Mars standing left, resting hand on shield and holding spear. 206 (Rome).RIC 81v Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, head right.
Rev: PONTIFTRPVIIICOSII - Mars standing left, resting hand on shield and holding spear. [RIC lists for draped bust]. 206 (Rome).RIC 82, S 6860, C 422 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: PONTIFTRPVIIICOSII - Salus seated left, feeding snake on altar. 205 (Rome).RIC 83a, C 424 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPVIIIICOSII - Mars standing left, holding reversed spear and while resting right hand on shield. 206 (Rome). $19 12/21/02.RIC 84, BMC 503, C 427 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPVIIIICOSII - Caracalla riding horse right, holding spear. 206 (Rome).RIC 87, C 38 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: No legend Exe: COSIII - Caracalla riding quadriga right, holding scepter with eagle atop. 205-207 (Rome).RIC 88, C 431 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXCOSII - Mars advancing right, holding spear and trophy.RIC 92, BMC 549, S 6863, C 434 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXCOSII - Securitas seated right, resting head on hand and holding scepter; altar. 207 (Rome).RIC 94, BMC 551 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXCOSII - Victory advancing left, holding wreath and palm. 207 (Rome).RIC 95, BMC 552, S 6864, C 440 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXCOSII - Caracalla standing right, stepping on helmet, holding spear and parazonium. 207 (Rome).RIC 96, S 6865, C 441 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXCOSII - Caracalla standing, facing, holding spear and parazonium; river god to left, another two lying down to right. 207 (Rome). $295 5/21/03.RIC 97, C 436 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXCOSII - Caracalla on horseback right, holding spear. 207 (Rome).RIC 98, BMC 557 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPX Exe: COSII - Galley sailing left. 207.RIC 100, S 6867 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXICOSIII - Mars standing right, holding spear and shield. 208 (Rome).RIC 101, BMC 571 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXICOSIII - Victory advancing left, holding wreath and palm. 208.RIC 104, C 451 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXI Exe: COSIII - Caracalla riding quadriga left, holding scepter with eagle atop. 208.RIC 106, C 456 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXICOSIII - Caracalla and Geta seated facing on platform, behind them stands Septimius. 208.RIC 107, C 511 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXICOSIII - Caracalla riding horse right, holding spear. 208 (Rome).RIC 107 anecdotal, BMC 573, C 512 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXICOSIII Exe: PROF - Caracalla riding horse right, holding spear; soldier to right. 208 (Rome).RIC 108, C 510 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXICOSIII Exe: PROF - Caracalla riding horse right, holding spear; seated captive to right.RIC 111, S 6868, C 465 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXIICOSIII - Concordia seated left, holding patera and two cornucopiae. 209 (Rome). $21 11/29/03.RIC 112, S 6869, C 464 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXIICOSIII - Virtus standing right, stepping on helmet, holding spear and parazonium. 209 (Rome).RIC 116a, C 484 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXIIICOSIII - Concordia seated left, holding patera and two cornucopiae. 210 (Rome).RIC 116b, BMC 34, C 483 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXIIICOSIII - Concordia seated left, holding patera and two cornucopiae. 210 (Rome).RIC 117a, C 477 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXIIICOSIII - Virtus standing right, stepping on helmet, holding spear and parazonium. 210 (Rome).RIC 117b, BMC 37 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXIIICOSIII - Virtus standing right, stepping on helmet, holding spear and parazonium. 210 (Rome). $18 9/13/03.RIC 118b, BMC 39 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXIIICOSIII - Caracalla riding horse left, spearing enemy. 210 (Rome).RIC 120, BMC 267, C 3 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: ADVENTAVGG - Galley sailing left. 201-202 (Rome).RIC 121, BMC 268 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: ADVENTVS/AVGVSTOR - Galley sailing left. 202 (Rome). $150 5/21/03.RIC 124a, S 6794 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: CONCORDIAFELIX - Caracalla standing left on right, shaking hands with Plautilla to left. 201-206 (Rome).RIC 125a, C 5a Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: CONCORDIAEAETERNAE - Septimius Severus radiate, draped and cuirassed bust right over Julia Domna draped bust on crescent. 201 (Rome).RIC 127, S 6799 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: FELICITASAVGG - Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopia. 201-206 (Rome).RIC 130a, S 6806, C 97 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: INDVLGENTIAAVGG Exe: INCARTH - Dea Caelestis riding lion right over flowing water, holding thunderbolt and scepter. $46 7/9/04.RIC 134a, C 121 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: LIBERALITASAVGG - Liberalitas standing left, holding coin counter and cornucopia.RIC 135, C 122 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: IIIILIBERALITASAVGG - Liberalitas standing left, holding coin counter and cornucopia.RIC 136b, C 124 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: LIBERALITASAVGGV - Liberalitas standing left, holding coin counter and cornucopia.RIC 141, S 1954 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: RECTORORBIS - Sol standing, facing, holding globe and spear.RIC 144b, C 658 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: VICTPARTMAX - Victory advancing left, holding wreath and palm. 201-206 (Rome).RIC 145, BMC 298, S 6898, C 661 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: VICTORIAPARTHMAX - Victory advancing left, holding wreath and palm. 202 (Rome).RIC 149a, C 667 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: VIRTVSAVGG - Virtus standing left, holding Victory and spear. 201-206 (Rome).RIC 149b, S 6903, C 667 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: VIRTVSAVGG - Virtus standing left and holding Victory and spear. 201-206 (Rome).RIC 150, S 6909 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: VOTASVSCEPTAX - Caracalla standing left, sacrificing over altar. 206 (Rome).RIC 153, BMC 510 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: FELICIA/TEMPORA - The Four Seasons frolicking. 206-210.RIC 156, BMC 507, C 108 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: SOSPITATORI Exe: IOVI - Temple with four columns; Jupiter standing within, holding. 206 (Rome).RIC 155, C 108 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: INVICTAVIRTVS - Caracalla riding horse right, spearing enemy. 206 (Rome).RIC 157, BMC 508 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: LAETITIA/TEMPORVM - Galley sailing left; animals below and four quadrigae above. 206 (Rome). $505 5/21/03.RIC 158, S 6815, C 128 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: LIBERALITASAVGVI - Liberalitas standing left, holding coin counter and cornucopia. $39 6/1/02.RIC 161, S 6817, C 143 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: LIBERTASAVG - Libertas standing left, holding pileus and scepter. 209 (Rome). $26 1/8/03.RIC 163d, C 171 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PACATORORBIS - Sol radiate, draped bust right.RIC 166, S 6882, C 422 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: RESTITVTORVRBIS - Roma seated left, holding Victory and spear. 207 (Rome).RIC 176, C 672 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: VIRTVSAVGVSTOR - Roma seated left, holding Victory and parazonium. $22 11/12/01.RIC 179, S 6909 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: VOTASVSCEPTAX - Caracalla standing left, sacrificing over altar. 206 (Rome).RIC 181, BMC 527, C 693 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: VOTASVSCEPTAXX - Caracalla standing right on left, sacrificing over altar, facing Geta to right, holding scepter; musician in center background. 208 (Rome).RIC 183, C 192 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXIIIICOSIII - Concordia seated left, holding patera and two cornucopiae.RIC 184, C 190 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXIIIICOSIII - Pax advancing left, holding branch and scepter.RIC 185, S 6823, C 188 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PMTRPXIIIICOSIIIPP - Victory standing right on galley prow, holding wreath and palm. 211 (Rome). $125 3/1/04.RIC 189, C 84 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: FORTREDPMTRPXIIIIICOSIIIPP - Fortuna standing left, leaning on column, holding cornucopia; wheel to left.RIC 191, C 494 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXIIIICOSIII - Virtus standing right, stepping on helmet, holding spear and parazonium.RIC 192, C 196 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVCOSIIIPP - Hercules standing left, holding branch and club with lion skin. 212 (Rome).RIC 194, BMC 39, C 195 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVCOSIIIPP - Serapis standing left, raising hand and holding scepter. 212 (Rome).RIC 195, S 6825 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVCOSIIIPP - Annona seated left, holding grain ears over modius and cornucopia. 212 (Rome). $43 6/12/04.RIC 196, S 6826, C 206 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVCOSIIIPP - Salus seated left, feeding snake on altar and holding cornucopia. 212 (Rome). $33 7/11/02.RIC 204, S 6906, C 682 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: VOTASOLVTDECCOSIII - Caracalla standing left, sacrificing over altar and holding scepter; bull behind altar. 204 (Rome).RIC 205, BMC 577, C 684 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: VOTASOLVTDEC Exe: COSIII - Caracalla standing right on left, sacrificing over altar, facing victimarius with bull to right and musician in center background. 208 (Rome). $240 9/24/03.RIC 206a, BMC 48, S 6828, C 220 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVICOSIIIIPP - Hercules standing left, holding branch and club with lion skin. 213 (Rome).RIC 206b, C 221 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSFELAVG - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVICOSIIIIPP - Hercules standing left, holding branch and club with lion skin.RIC 206c, C 222 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVICOSIIIIPP - Hercules standing left, holding branch and club with lion skin.RIC 208a, S 6829, C 211 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVICOSIIIIPP - Serapis standing left, raising hand and holding scepter. 213 (Rome). $31 12/16/02.RIC 208c, C 213 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVICOSIIIIPP - Serapis standing left, raising hand and holding scepter. 213 (Rome).RIC 209a, BMC 53, S 6830, C 224 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVICOSIIIIPP - Libertas standing left, holding pileus and scepter. 213 (Rome). $125 2/1/05.RIC 211a, C 230 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIICOSIIIPP - Elephant advancing right. 212 (Rome).RIC 212 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: ADVENTVSAVGVSTI - Caracalla riding horse left, raising hand and spear.RIC 213, S 6800, C 76 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: FIDEIEXERCITVS - Fides standing left, holding standard in each hand; another standard to right. 211 (Rome). $35 12/4/02.RIC 214, C 104 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: INDVLFECVNDAE - Indulgentia seated left, raising hand and holding scepter. $22 11/9/01.RIC 216 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: LIBERALITASAVGVI - Liberalitas standing left, holding coin counter and cornucopia. $28 11/16/01.RIC 219, C 134 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: LIBERALITASAVGVIII - Liberalitas standing left, holding coin counter and cornucopia.RIC 222, S 6818, C 149 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: MARTIPACATORI - Mars standing, facing, holding branch and spear with shield. 210-213 (Rome).RIC 223, S 6819, C 150 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: MARTIPROPVGNATORI - Mars advancing left, holding spear and trophy. 213 (Rome).RIC 224, C 165 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: MONETAAVG - Moneta standing left, holding scales and cornucopia. 210-213 (Rome).RIC 225, S 6876, C 509 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PROFECTIO - Caracalla standing right, holding spear; two standards to left. 213 (Rome). $39 7/9/02.RIC 227d, C 529 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PROVIDENTIAEDEORVM - Providentia standing left, holding wand over globe and scepter.RIC 231, C 632 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: VICTORIAEBRIT - Victory advancing left, holding wreath and palm. 211 (Rome).RIC 235, S 6815 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSFELAVG - Laureate head right.
Rev: MARTIPROPVGNATORI - Mars advancing left, holding spear and trophy. 213 (Rome).RIC 236, C 166 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSFELAVG - Laureate head right.
Rev: MONETAAVG - Moneta standing left, holding scales and cornucopia.RIC 238a, C 242 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIICOSIIIIPP - Apollo seated left, holding branch and resting arm on lyre. 214 (Rome).RIC 238a (var.) Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIICOSIIIIPP - Apollo seated right, holding branch and leaning elbow on lyre. [RIC lists only for Apollo seated left]. 214 (Rome). $46 5/15/03.RIC 239, C 244 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIICOSIIIIPP - Hercules standing left, holding branch and club with lion skin.RIC 240, S 6832, C 239 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIICOSIIIIPP - Jupiter standing left, holding thunderbolt and scepter; eagle to left. 214 (Rome). $203 8/30/03.RIC 243v, C 246 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Roma standing left, holding Victory and spear.RIC 244, C 241 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIICOSIIIIPP - Serapis standing left, raising hand and holding scepter. 214 (Rome). $23 1/15/03.RIC 246, BMC 99, C 247 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIICOSIIIIPP - Caracalla standing left, holding branch and scepter. 214 (Rome).RIC 250a Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIICOSIIIIPP - Elephant advancing right. 214 (Rome). $130 1/12/03.RIC 251, BMC 103, S 6834, C 302 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Aesculapius standing, facing, holding wand with snake around it; globe to right. 215 (Rome).RIC 253, BMC 105, C 307 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Aesculapius standing, facing, holding wand with snake around it; Telesphorus to left and globe to right.RIC 254, BMC 107, S 6835, C 282 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Apollo standing left, holding branch and lyre on column. 215 (Rome).RIC 255, C 284 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Pax standing left, holding branch and scepter. $25 12/14/02.RIC 258c, S 6836 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Jupiter standing right, holding thunderbolt and scepter. 215 (Rome).RIC 261a, C 299 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Serapis seated left, raising hand and holding scepter; Cerberus to left.RIC 263f Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Serapis standing, facing, raising hand and holding scepter.RIC 264a, S 6839 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Sol standing, facing, raising hand and holding globe. 215 (Rome).RIC 266, BMC 143, S 6840, C 315 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Fides standing left, holding standard in each hand. 215 (Rome).RIC 268, BMC 457, S 6841 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Pax standing left, holding branch and scepter. 215 (Rome). $60 6/20/04.RIC 273e, BMC 151 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Lion advancing left, holding thunderbolt in mouth. 215.RIC 274a, BMC 162 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIIICOSIIIIPP - Luna riding chariot pulled by two bulls left. 216.RIC 275a, BMC 155, C 337 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIIICOSIIIIPP - Jupiter standing right, holding thunderbolt and scepter. $135 7/2/05.RIC 276, C 340 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIIICOSIIIIPP - Jupiter standing, facing, holding thunderbolt and scepter. 216 (Rome).RIC 277c, C 343 AE Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIIICOSIIIIPP - Jupiter seated left, holding victory and a scepter; eagle to left. $21 11/4/01.RIC 280c, C 348 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIIICOSIIIIPP - Serapis standing, facing, raising hand and holding scepter. 216 (Rome). $42 12/28/02.RIC 281b, C 359 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIIICOSIIIIPP - Sol standing, facing, raising hand and holding globe. 216 (Rome).RIC 282f Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIIICOSIIIIPP - Sol riding quadriga left, raising hand and holding whip. 216 (Rome).RIC 283c, BMC 178, C 367 Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIIICOSIIIIPP - Lion advancing left, holding thunderbolt in mouth. 216 (Rome).RIC 283c(var.) Antoninianus Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIIICOSIIIIPP - Lion leaping left, holding thunderbolt in mouth. 216 (Rome).RIC 284d, BMC 185 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXXCOSIIIIPP - Luna riding chariot pulled by two bulls left. 217 (Rome).RIC 285a Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXXCOSIIIIPP - Jupiter standing, facing, holding thunderbolt and scepter. 217 (Rome).RIC 287a Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXXCOSIIIIPP - Jupiter seated left, holding patera and scepter.RIC 289c, C 382 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXXCOSIIIIPP - Serapis, wearing polos (very small vertical hat), standing left, holding wreath and corn ears and a scepter. $42 12/16/01.RIC 293d, S 6848 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXXCOSIIIIPP - Sol standing left, holding right hand up in salute and whip. 217 (Rome). $46 9/2/02.RIC 294c, C 391a Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXXCOSIIIIPP - Sol riding quadriga left, raising hand and holding whip. 217 (Rome). $230 1/13/03.RIC 297e, BMC 198 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
PMTRPXXCOSIIIIPP Exe: VICPART - Victory seated right, holding shield reading VO/XX; trophy to right with seated captive on either side of its base. 217 (Rome). $160 5/21/03.RIC 299e, C 655 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
VICPARTPMTRPXXCOSIIIIPP - Caracalla standing left, holding globe and scepter, being crowned by Victory to right; seated captive to left. January - April 217. $230 1/13/03.RIC 300, S 6808, C 103 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: INDVLGENTIAEAVG - Indulgentia seated left, holding patera and scepter. 213 (Rome). $42 4/1/03.RIC 302, BMC 70, C 139 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: LIBERALAVGVIIII - Liberalitas standing left, holding coin counter and cornucopia.RIC 307, C 152 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: MARTIPROPVGNATORI - Mars advancing left, carrying spear and trophy.RIC 311b, S 6890, C 606 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: VENVSVICTRIX - Venus standing left, holding Victory and spear with shield. c.216 (Rome). $48 8/12/04.RIC 312d, C 613 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: VENVSVICTRIX - Venus standing left, leaning on column, holding helmet and scepter; captive on either side. $55 4/16/03.RIC 314 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: VICTPARTHICA - Victory seated right on weapons, holding shield reading VO/XX; quiver and trumpet below.RIC 330, C 566 Denarius Obv: MAVRANTONCAESPONTIF - Bare-headed, draped and cuirassed bust right.
Rev: SECVRITASPERPETVA - Minerva standing left, resting hand on shield and holding spear. $32 11/10/01.RIC 332, C 568 Denarius Obv: IMPCMAVRANTONINVSPONTAVG - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: SECVRITASPVBLICA - Securitas seated left, holding globe.RIC 334, C 82 Denarius Obv: IMPCAEMAVRANTAVGPTRP - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: FIDESPVBLICA - Fides standing right, holding grain ears and fruit dish. 198 (Laodicea ad Mare).RIC 336b, C 159 Denarius Obv: IMPCAEMAVRANTAVGPTRP - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: MINERVICTRIX - Minerva standing left, holding Victory and spear; shield to left and trophy to right..RIC 337b, C 168 Denarius Obv: IMPCAEMAVRANTAVGPTRP - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: MONETAAVGG - Moneta standing left, holding scales and cornucopia.RIC 338b, C 599 Denarius Obv: IMPCAEMAVRANTAVGPTRP - Laureate, draped bust right.
Rev: SPESPVBLICA - Spes advancing left, holding flower and raising skirt. 198 (Laodice ad Mare). $14 2/5/03.RIC 339, S 6798, C 62 Denarius Obv: IMPCAEMAVRANTAVGPTRPII - Laureate, draped bust right.
Rev: FELICITASAVGG - Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopia. 199 (Laodicea ad Mare).RIC 341b, BMC 696, C 600a Denarius Obv: IMPCAEMAVRANTAVGPTRPII - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: SPESPVBLICA - Spes advancing left, holding flower and raising skirt. 199 (Laodicea ad Mare).RIC 346, BMC 730, C 177a Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PARTMAXPONTTRPIIII Exe: COS - Trophy; seated captive on either side. 201 (Laodicea ad Mare).RIC 346v Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PARTMAXPONTTRPIIII Exe: COS - Trophy, seated captive on either side. 201 (Laodicea ad Mare).RIC 348v, BMC 61a, C 61a Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped bust right.
Rev: FELICITASAVGG - Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopia. [Known to RIC only as Aureus]. 200-201 (Laodicea ad Mare).RIC 350, S 6883, C 558 Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: SALGENHVM - Salus standing left, holding hand of kneeling citizen and scepter with snake coiled around it. 199-200 (Laodicea ad Mare).RIC 351b, C 573a Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: SECVRITORBIS - Securitas seated left, holding scepter and resting head on hand. 200-201 (Laodicea ad Mare).RIC 351b(var.) Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust left.
Rev: SECVRITORBIS - Securitas seated left, holding scepter and resting head on hand. [RIC lists only bust right]. 200-201 (Laodicea ad Mare). $750 1/13/03.RIC 354, S 6902, C 664 Denarius Obv: ANTONINIVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: VIRTAVGG - Virtus standing left, holding Victory and spear. 200 (Laodicea ad Mare).RIC 530, BMC 701, C 558a Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: SALGENHVM - Salus standing left, holding hand of kneeling citizen and scepter with snake coiled around it. 201 (Laodicea ad Mare). 201 (Rome).RIC anecdotal p. 225, C 173 Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: PARTMAXPONTTRPVIIII - Trophy; seated captive on either side.Unlisted Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: FELICITAS - Felicitas standing left, holding caduceus and scepter.Unlisted Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PARMAXPMTRP - Trophy; seated captive on either side. $32 2/2/03.Unlisted Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate, draped bust right.
Rev: VICTORIAEAVGG - Victory advancing left, holding opened wreath over shield on base. 206-210 (Rome). $12 8/16/03.Unlisted Denarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIICOSIIIPP - Salus seated left, feeding snake on altar. $147 4/23/02.Martin Griffiths collection Denarius Obv: ANTONINVSAVGVSTVS - Laureate, draped bust right.
Rev: SECVRITORBIS - Securitas standing left, leaning on column, holding scepter. 199-200 (Laodicea ad Mare).


AR Denarius (Posthumous)


RIC 717 (Severus Alexander), BMC 7 (Elagabalus), C 32 Denarius Obv: DIVOANTONINOMAGNO - Bare head right.
Rev: CONSECRATIO - Eagle standing left on globe. 218 (Rome).


AR Quinarius


RIC 162, C 169 Quinarius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: NOBILITAS - Nobilitas standing right, holding scepter and palladium; shield to right. 208.RIC 202b, C 42 Quinarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: COSIIIPP - Victory advancing left, holding wreath and palm. 212 (Rome).RIC 317a, BMC 66, C 45a Quinarius Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: COSIIIIPP - Victory advancing left, holding wreath and palm. 213 (Rome).


AE Sestertius


RIC 401, BMC 613, C 595 Sestertius Obv: MAVRANTONINVSCAES - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: SPEIPERPETVAE - Spes advancing left, holding flower and raising skirt; S C across fields. 196-197 (Rome).RIC 450b, C 474 Sestertius Obv: MAVRELANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXIIICOSIII - Mars advancing left, holding branch and trophy; S C across fields. 210 (Rome).RIC 464, C 639 Sestertius Obv: MAVRELANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: VICTORIAEBRITTANICAE Exe: SC - Victory standing right on left, stepping on helmet, touching trophy to left with seated captive at its base; Britannica standing to right, facing.RIC 479a, BMC 28, C 85 Sestertius Obv: MAVRELANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: FORTREDPMTRPXIIIICOSIIIPP Exe: SC - Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia; wheel below chair. 211 (Rome).RIC 490a, BMC 235, C 198 Sestertius Obv: MAVRELANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVCOSIIIPP - Mars standing left, holding Victory and spear with shield; seated captive to left. 213 (Rome).RIC 496b, BMC 242 Sestertius Obv: MAVRELANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVICOSIIIIPP - Mars standing left, holding Victory and spear with shield; seated captive to left. 213 (Rome).RIC 498a, C 229 Sestertius Obv: MAVRELANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVICOSIIIIPP - Libertas standing left, holding pileus and scepter. 213 (Rome). $350 9/24/03.RIC 500a, C 236 Sestertius Obv: MAVRELANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIMPII Exe: COSIIIIPP/SC - Circus Maximus: bird’s eye view of structure within, obelisk and chariots. 213 (Rome). $3,550 5/21/03.RIC 508c, BMC 241, C 29 Sestertius Obv: MAVRELANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: CONCORDIAEAVGG Exe: SC - Caracalla standing right on left, holding spear, being crowned by Victory, shaking hands with Geta to right, holding scepter, being browned by Hercules. 211 (Rome).RIC 511a, BMC 242, C 532 Sestertius Obv: MAVRELANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: PROVIDENTIAEDEORVM - Providentia standing left, holding wand over globe and scepter. 213 (Rome).RIC 512a, BMC 248 Sestertius Obv: MAVRELANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate, cuirassed bust right.
Rev: SECVRITATIPERPETVAE Exe: SC - Securitas seated right, touching head and holding scepter; altar to right. 210-213 (Rome).RIC 512d, C 577 Sestertius Obv: MAVRELANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: SECVRITATIPERPETVAE Exe: SC - Securitas seated right, touching head and holding scepter; altar to right. 210-213 (Rome).RIC 524a, BMC 261, C 257 Sestertius Obv: MAVRELANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIIMPIIICOSIIIIPP - Mars standing left, holding Victory and spear with shield; seated captive to left. 214 (Rome).RIC 525c Sestertius Obv: MAVRANTONINVSPIVSFELIXAVG - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIIMPIIICOSIIIIPP Exe: SC - Caracalla standing right on platform, accompanied by two lictors, facing soldiers to right. 214 (Rome).RIC 525c(var.) Sestertius Obv: MAVRANTONINVSPIVSFELIXAVG - Laureate, cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIIMPIIICOSIIIIPP Exe: SC - Caracalla standing right on platform, accompanied by two lictors, facing soldiers to right. 214 (Rome). $2,000 9/24/03.RIC 544, BMC 285, C 334 Sestertius Obv: MAVRELANTONINVSPIVSAVGGERM - Laurate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIIIMPIIICOSIIIIPP Exe: SC - Caracalla standing left on right, stepping on crocodile, holding scepter, receiving grain ears from Isis to left, holding sistrum.. 215 (Rome).RIC 572a(var.) Sestertius Obv: MAVRELANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate, cuirassed bust right.
Rev: PROVIDENTIAEDEORVM - Providentia standing left, holding wand over globe and scepter. [RIC lists for draped bust right]. 213-215 (Rome).RIC 573a, BMC 272, C 580 Sestertius Obv: MAVRELANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: SECVRITATIPERPETVAE Exe: SC - Securitas seated right, touching head and holding scepter; altar to right. 214-217 (Rome). $2,235 2/18/02.Banti 93 Sestertius Obv: MAVRELANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXIIIICOSIII Exe: SC - Caracalla and Geta standing left, each raising a hand and holding a scepter, accompanied by three soldiers and seated captive. 210 (Rome).


AE Dupondius


RIC 467, BMC 828, C 637 Dupondius Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Radiate head right.
Rev: VICTORIAEBRITTANNICAE - Victory standing right, stepping on helmet, holding shield on palm; S C across fields. 210 (Rome).


AE As


RIC 404, C 586 As Obv: MAVRANTONINVSCAES - Bare-headed, draped bust right.
Rev: SEVERIAVGPIIFIL Exe: SC - Sacrificial implements; lituus, knife, patera, jug, simpulum and sprinkler. 196-197 (Rome). $200 5/21/03.RIC 415c, BMC 832 As Obv: ANTONINVSPIVSAVGPONTTRPVI - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: INDVLGENTIAAVGG Exe: INCARTH - Dea Celestis riding lion right over stream, holding drum and scepter. 203 (Rome).RIC 421 As Obv: ANTONINVSPIVSAVGPONTTRPVII - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: COSLVDOSSAECVLFEC Exe: SC - Liber standing right on left, holding cup over panther and thrysus, facing Hercules to right; holding club and lion skin. 204 (Rome).RIC 458b As Obv: ANTONINVSPIVSAVG - Laureate head right.
Rev: PONTIFTRPXIIICOSIII Exe: SC - Virtus standing left on right, holding parazonium and spear, facing trophy to left with seated captive at its base. 210 (Rome).RIC 467v, BMC 828 As Obv: ANTONINVSPIVSAVGBRIT - Laureate head right.
Rev: VICTORIAEBRITANNICAE - Victory standing right, stepping on helmet, holding shield on palm. [RIC lists only radiate bust]. 202-210 (Rome).RIC 532b, C 260 As Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIIMPIIICOSIIIIPP - Mars standing left, stepping on helmet, holding branch and spear; S C across fields. 214 (Rome).RIC 534, C 268 As Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIIMPIIICOSIIIIPP - Victory standing left, holding trophy; suppliant kneeling to left. 214 (Rome). $400 5/21/03.RIC 553v As Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Aesculapius standing, facing, holding wand with snake around it; globe to right. 215 (Rome).RIC 554a, C 309 As Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate head right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Aesculapius standing, facing, holding staff with snake coiled around; globe to right. 215 (Rome).RIC 554b As Obv: ANTONINVSPIVSAVGGERM - Laureate, draped and cuirassed bust right.
Rev: PMTRPXVIIICOSIIIIPP - Aesculapius standing, facing, holding staff with snake coiled around; globe to right. 215 (Rome). $66 9/25/02.


Потребителски панел


Нямате акаунт? Създай акаунт